Szakmai felelősségbiztosítás

Az igazságügyi szakértők szakmai felelősségbiztosításában szerződő fél (illetve biztosított) kizárólag az a természetes személy igazságügyi szakértő lehet, akit az igazságügyi miniszter az Igazságügyi Minisztérium által vezetett igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett. Tevékenységét az ügyészségi, a rendőrségi vagy más hatósági, illetve bírósági kirendelés alapján, vagy természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalannyal megkötött megbízás alapján végzi és tagja a lakóhelye szerint illetékes területi igazságügyi szakértői kamarának. Az iroda igazságügyi szakértői stratégiai partnerünknél, az Allianz Hungária Biztosítónál szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek, melynek összege 50 millió forint/kár/év.