Értékmeghatározás

Értékbecslés 

A műtárgyak értékbecslése a szakértői munka egyik legfontosabb része. Akár polgári  peres eljárásnál, biztosítások kötésénél, vagy azzal kapcsolatos ügyintézésnél, végrendelet készítésénél, válópernél szükség lehet festmények, műtárgyak értékbecslésére, melyet igazságügyi szakértőink igény esetén elvégeznek. Ez segítséget nyújthat a műtárgypiacon is, bármely galériában, aukciósházban, mert a megállapított összeg az ártárgyalások alapját képezheti. 

Gyűjtemények felértékelése 

A gyűjtemények tudományos feldolgozásának fontos kiegészítője a gyűjtemény értékének meghatározása, mely vagyonbiztosítás esetén, a biztostási szerződések alapját képezheti, de felhasználható kiállításokhoz kapcsolódó kölcsönszerződések esetén is. Az értékbecslés tartalmazza tárgyak pontos leírását (a szerző, a cím, a méret, a technika és a jelzés megjelölését), a tárgy állapotának leírását és a tárgy digitális fotóját, valamint a tárgy belföldi forgalmi értékét, mely az aktuális piaci értékviszonyok alapján kerül meghatározásra. Vállaljuk továbbá, gyűjtemények szerkesztett, katalógus-szerű formában való feldolgozását is, mely akár internetes adatbázis, vagy egy későbbi nyomtatott verzió alapja is lehet.

Biztosítási érték meghatározása igazságügyi szakértő által hitelesített  szakvéleménnyel

A magyarországi műtárgyállomány kevéssé dokumentált: nem történt még meg a múzeumokban őrzött kulturális javak teljes digitalizálása, az egyházi javak, melyek a legvédtelenebbek, szinte teljesen feldolgozatlanok és a magántulajdonban levő értékeknek is csak kis része katalogizált. Ugyanakkor nem csökken jelentősen a vagyon elleni bűncselekmények száma és a tapasztalat az, hogy megfelelő fotó és információ hiányában még egy pontos tárgyleírás sem készíthető a körözési adatbázisok számára. A műtárgyak védelmének fontos eszköze lenne pontos nyilvántartások készítése. Ebben segítenek igazságügyi szakértő kollegáink, kiknek szakvéleménye bármely biztosítótársaság számára hiteles, elfogadott dokumentum.