Gyakran Ismételt Kérdések

Mik az alapvető célkitűzések?
Milyen szakmai háttérrel rendelkezik az Iroda?
Csak magyar képekkel foglalkoznak?
Hogyan dokumentálják a bírált képeket?
Mennyibe kerül a szóbeli vélemény?
Mennyibe kerül az írásbeli bírálat?
Milyen garanciákat kapok a szakvéleménnyel kapcsolatban?
Milyen formában küldhetem be a képem adatait?
Vannak-e kapcsolataink külföldi piaci szereplőkkel?


 

Mik az alapvető célkitűzések?

Legfőbb célkitűzésünk a magyar festészet elismertetése, melynek egyik legfontosabb területe a magyar festészet védelme a külföldön egyre sűrűbben felbukkanó hamisítványoktól. Fontosnak tartjuk az újonnan felbukkanó képek beazonosítását és beemelését a művészettörténetbe, amivel tevékenyen hozzájárulunk a magyar festészet presztizsének emelkedéséhez. Szolgáltatásunk célja az is, hogy ügyfeleink számára megkönnyítsük a műtárgyak eredetiségével, kvalitásával és értékével kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását, s folyamatos tájékoztatást nyújtsunk a műtárgypiac aktuális állapotáról, az értékviszonyokat meghatározó hazai és nemzetközi trendek alakulásáról. A jogszabályi háttérrel kapcsolatos ismeretterjesztést szintén feladatunknak tekintjük. 

Milyen szakmai háttérrel rendelkezik az Iroda?

Kollegáink igazságügyi szakértők, művészettörténészek, monográfusok, restaurátorok, tudományos szakemberek. Munkatársaink rendelkezésére áll több tízezer kötetből álló könyvtárunk, az összes elérhető internetes adatbázis, százezres nagyságrendű fotótár a magyar festészet alkotásairól. A Szakértő Iroda stratégiai partnere a Kieselbach Galéria és Aukciósház, melynek teljes adattára, szakértelme és kapcsolatrendszere is rendelkezésünkre áll. 

Csak magyar képekkel foglalkoznak?

Olyan festményekkel is foglalkozunk, melyek a Szépművészeti Múzeum gyűjtési körébe tartoznak. Ezek meghatározására olyan szakembereket: művészettörténészeket, történészeket vonunk be a munkába, akik Magyarországon az egyes területek legelismertebb kutatói, valamint külföldi szakemberek véleményét is kikérjük.

Hogyan dokumentálják a bírált képeket?

A képek tulajdonosainak adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelően titkosan kezeljük, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A műtárgyak minden egyedi azonosítóját digitális fotóval és leírással archíváljuk. Tudományos kutatás és egyéb célokból történő felhasználás jogaival kapcsolatos rendelkezéseket a műtárgybírálati szerződés tartalmazza.

Mennyibe kerül a szóbeli vélemény?

A szóbeli szakvélemény költsége 10 000 és 20 000 forint közötti összeg.

Mennyibe kerül az írásbeli bírálat?

Fontosnak tartjuk a gyűjtők, befektetők döntéseinek segítését, az egyes képek értékében történő eligazodást, folyamatos tájékoztatást a műtárgypiac pillanatnyi állapotáról, az értékviszonyok változásáról. Elkötelezetten dolgozunk a magyar festészet elismertetéséért, valamint a magyar és nemzetközi műtárgypiacon egyre nagyobb számban felbukkanó hamisítványok kiszűréséért. Az elmúlt időszakban a hamisítványok száma olyan nagy mértékben nőtt meg, hogy egyes internetes műkereskedelmi portálokon a jelentős művészhez kötött művek között alig találunk eredeti műveket.

A festmények vizsgálatának és annak alapján írásbeli szakvélemény elkészítésének költsége 60 000 forinttól 150 000 forintig terjedhet.  A költségeket befolyásolhatja, ha olyan műszeres vizsgálat igénybevételére is szükség van, mely laboratóriumi körülmények között végezhető el. Ennek esetleges díját Önnel minden esetben egyeztetjük. Gyűjtemények, hagyatékok feldolgozásánál kedvezményeket adunk. Nem végzünk labóratóriumi vizsgálatokat olyan esetben sem, amikor annak költségei meghaladnák az eredmény ismeretében bekövetkező értéknövekedés mértékét. Előzetesen tájékoztatjuk azokban az esetekben, ahol előre, bizonyossággal megállapítható, hogy az alkotó meghatározása nem növeli jelentősen a kép értékét. Minden szakvéleményt igazságügyi szakértőnk hitelesíti. Lehetőség van arra, hogy a drágább írásbeli véleményt megelőzően szóbeli tájékoztatást kérjen, annál is inkább, mert a hamisítványok jelentős része egyértelműen és könnyen kiszűrhető. Ez is a festmény bemutatása alapján történik, de ebben az esetben nem történik sem művészettörténeti kutatás, sem laboratóriumi vizsgálat. Szemrevételezés alapján szakértőnk tájékoztatást nyújt arról, hogy a mű véleménye szerint hamisítvány-e, van-e értelme a további kutatásnak, írásbeli szakvélemény elkészítésének, annak milyen költségvonzata lehet, illetve ismeretlen művész esetében lát-e esélyt arra, hogy az alkotó további kutatás után azonosítható. A szóbeli szakvélemény költsége 10 000 és 20 000 forint közötti összeg. Több kép, gyűjtemény vizsgálata esetén kedvezményt adunk.

Milyen garanciákat kapok a szakvéleménnyel kapcsolatban?

A kiállított írásbeli szakvélemény legjobb tudásunkon, tapasztalatunkon, kollégáink szaktudásán és sok esetben fizikai és kémiai vizsgálatokon alapszik. Stratégiai partnerünk az Allianz Biztosító. A munka során, szakértőink szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek, melynek biztosítási összege 50 000 000 forint. (Ezen kívül munkatársaink nevüket, szakmai hitelüket adják a szakvéleményekhez.)

Milyen formában küldhetem be a képem adatait?

A letölthető kérdőív az összes fontos alapadatot elkéri. A munkánk megkezdéséhez nagyon fontos, hogy ezeket pontosan töltse ki. A fényképmelléklet összeállításánál ne feledkezzen meg a képek hátuljáról és a szignó részletfotójáról sem, mert az számos, számunkra fontos információt tartalmazhat. 

Vannak-e kapcsolataink külföldi piaci szereplőkkel?

A Szakértő Iroda törekvése, hogy az egyes területek legjobb szakembereit gyűjtse össze. Kollegáink eddig is rendszeresen adtak szakvéleményeket, tanácsokat olyan piaci szereplőknek mint a Sotheby’s, a Christie’s, a Dorotheum, a Ketterer Kunst, vagy a Lempertz aukciósházak. Az ott dolgozó szakemberekkel személyes, bizalmas, sokszor baráti kapcsolatban állunk.