« Vissza a listához

Troubetskoy, Paul

1866 — 1938

Irodalom:

Művészeti lexikon, szerk. Zádor Anna és Genthon István, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968
R. Giolli: T. Milano, 1913


Paul Trubeckoj, orosz szobrász autodidakta volt, és mint a szobrászati impresszionizmus egyik legtehetségesebb képviselője alapozta meg hírnevét. Életének legnagyobb részét Olaszországban, Franciaországban és Amerikában töltötte, 1897-től kezdve 10 éven át élt Oroszországban. Életművének legnagyobb részét portréi és kisplasztikai zsánerszobrai alkotják (Tolsztoj képmása, Tolsztoj lóháton, Rodin, Anatole France, Puccini, Bernand Shaw stb.)
A budapesti Szépművészeti Múzeumban őrzik Ülő nő című művét.
Trubeckoj formaegyszerűsítő törekvéseinek jellegzetes példája egyetlen monumentális emlékműve, III. Sándor cár pétervári lovas szobra.


« Vissza a listához