« Vissza a listához

Rippl-Rónai József

Kaposvár, 1861 — Kaposvár, 1927

Gyógyszerésznek készült, majd festészeti tanulmányokat folytatott Münchenben, Párizsban, ahol Munkácsy Mihály segédje lett. A Nabis (Próféták) festőcsoport tagjait alakulásukkor ismerte meg, s többször is részt vett kiállításaikon. Barátja, James Pitcairn Knowles skót festő mutatta be Aristide Maillolnak, akivel szintén közeli kapcsolatba került, a kilencvenes években Gauguin és Cézanne fogadta műtermében. A magyar közönség 1900-ban látta először műveit nyilvános kiállításon, ekkorra Párizsban már megkapta a művészeknek adható legrangosabb elismerést. 1902-ben végleg letelepedett szülővárosában, Kaposvárott. A világháború kirobbanásakor Franciaországban volt, az internálótáborból Maillol és Maurice Denis közbenjárására került ki. Életéhez fontos forrásmunka önéletírása, nevelt lányának visszaemlékezései és öccse, Ödön hagyatéka. Rippl-Rónairól Kaposvárott múzeumot neveztek el (itt látható öccse műgyűjteménye is), utolsó lakhelye, a Róma-villa változatlan formában őrzi emlékét.
* RIPPL-RÓNAI József Emlékezései, Budapest, Nyugat, 1911. * PEWNY Denise, Rippl-Rónai József (1861-1927), Budapest, Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Keresztényrégészeti és Művészettörténeti Intézet, 1940. * PETROVICS Elek, Rippl-Rónai, Budapest, Athenaeum, é. n. [19421], [19432]. * François GACHOT, Rippl-Rónai, Budapest, Uj Idők, 1944. * RIPPL-RÓNAI József és BECK Ö. Fülöp Emlékezései, (Magyar Századok), szerk. FARKAS Zoltán, Budapest, Szépirodalmi, 1957. * GENTHON István, Rippl-Rónai József, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1958. * Visszaemlékezések Rippl-Rónai Józsefre, (Somogyi Almanach, 3.) szerk. KÁVÁSSY Sándor, Kaposvár, Somogy Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya, 1958. * LÁSZLÓ Gyula, MARTYN Ferenc, TAKÁTS Gyula, Rippl-Rónai emléknapok Kaposváron, 1961, Budapest, MKPI, 1962. * Rippl-Rónai József írásaiból, szerk. KÁVÁSSY Sándor, Dunavecse, Járási Művelődési Ház, 1967. * AKNAI Tamás, Rippl-Rónai, (A Művészet Kiskönyvtára, 62), Budapest, Corvina, 1971. * BERNÁTH Mária, Rippl-Rónai József, (Szemtől Szemben), Budapest, Gondolat, 1976. * GENTHON István, SZABADI Judit, Rippl-Rónai József, Budapest, Corvina, 1977. * SZABADI Judit, Rippl-Rónai, Budapest, Corvina, 19781, 19933. * Rippl-Rónai József. Biográfia és bibliográfia, (Somogyi Bibliográfiák, 7), szerk. FIOLA Pál, SIPOS Csaba, Kaposvár, Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, 1978. * Rippl-Rónai világáról, szerk. LACZKÓ András, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága-Magyar Nemzeti Galéria, 1981. * KESERÜ Katalin, Rippl-Rónai József, (A Művészet Világa), Budapest, Corvina, 1982. * LACZKÓ András, Ecset és toll. Rippl-Rónai József és az irodalom, (Irodalomtörténeti Füzetek, 109), Budapest, Akadémiai, 1983. * SZABADI Judit, Így élt Rippl-Rónai József, Budapest, Móra, 1990. * HORVÁTH János, Rippl-Rónai emlékkönyv. Paris Anella visszaemlékezéseivel Rippl-Rónairól, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1995. * PANDUR József, A másik Rippl-Rónai, Pécs, JPTE TK, 1997. * BERNÁTH Mária, Rippl-Rónai József, Budapest, Szemimpex, 1998. * Die Nabis. Propheten der Moderne, (kiállítás: Zürich, Kunsthaus, 1993), kiállítási kat., Hrsg. Claire FRÉCHES-THORY, Ursula PERUCCHI-PETRI, München, Prestel, 1998. * Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása, szerk. BERNÁTH Mária, NAGY Ildikó, kiállítási kat., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1998. * József Rippl-Rónai (1861-1927). Le Nabi hongrois, (kiállítás: Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis Le Prieuré; Bruxelles, L'Hôtel de Ville; Namur, Musée Félicien Rops, 1998-1999), kiállítási kat., éds. SZINYEI MERSE Anna, JÁVOR Anna, Agnés DELLANOY, Gilles GENTY, Patricia DEVAUX-DELETTRE, Paris, Somogy, 1999. * Ein Ungar in Paris. József Rippl-Rónai (1861-1927), (kiállítás: Frankfurt, Schirn Kunsthalle, 1999), kiállítási kat., Hrsg. JÁVOR Anna, Bettina-Martine WOLTER, Heidelberg, Umschau/Braus, 1999.


Szignó


« Vissza a listához