Jogi kollégium 

Az Első Magyar Festmény és Műtárgyszakértő Iroda mellett Jogi Tanácsadó Kollégium működik, mely arra hivatott, hogy az Iroda jogi hátterét biztosítsa: törvényességi felügyeletet biztosít a bírálati folyamat teljes időtartama alatt, közreműködik a bírálathoz kapcsolódó szerződések pontos és szakszerű megfogalmazásában, valamint ellátja a bírálók képviseletét bármely peres és peren kívüli eljárásban. 


Dr. Balogh Péter ügyvéd, az ECOVIS LAW FIRM BUDAPEST 2005 irodavezető partnere. Az ügyvédi iroda 2005-ben csatlakozott a nemzetközi ECOVIS hálózathoz, mely a világon 40 országban van jelen. Az ügyvédi iroda a hálózat kizárólagos magyarországi képviselője. Ügyvédi specializációja ingatlan-beruházások, komplex projektek, peres képviselet, gazdasági, kereskedelmi, társasági és munkajog. Műgyűjtő, mecénás, az AMADEUS Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az alapítvány a képzőművészet terén országos ismeretségű, számos  önálló művészet-támogatási programmal rendelkezik. Az Amadeus Hallgatói Ösztöndíj Program keretén belül az alapítvány évente biztosít havi fix összegű ösztöndíjat a Magyar Képzőművészeti Egyetem egy szobrász és egy festő szakos hallgatójának, egy teljes tanulmányi éven keresztül. Az MKE Diplomakatalógus Program keretén belül a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatói diplomamunkáinak méltó megörökítése érdekében diploma katalógus kerül kiadásra. Harmadik éve sikeresen működik az Amadeus Alkotóház program, mely a III. kerületi Veder utcában egy "inkubátor házban" 12 pályakezdő művésznek biztosít ingyenes műterem lehetőséget és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat. Az alapítvány 2008-tól a Magyar Képzőművészeti Egyetem stratégiai partnere. Az alapítvány látja el a 2009-ben megnyílt Commerzbank Galéria művészeti vezetését.


 Dr. Szabó Gábor 1961-ben született. Húsz évvel ezelőtt indult ügyvédi praxisa mellett folyamatosan foglalkozik műgyűjtéssel és a műélvezet különféle formáival. Gyűjtői érdeklődése elsősorban a magyar avantgarde-ra és kortárs alkotásokra terjed ki. 2006 óta aktív támogatója a tehetségnevelést és a pályakezdés nehézségeinek megkönnyítését zászlójára tűző AMADEUS Művészeti Alapítvány Alkotóházának, illetve 2010 óta betölti az Alapítvány felügyelő bizottságának elnöki tisztségét is. Jogászként, műgyűjtőként és mecénásként egyaránt elhivatott az értékteremtés és megőrzés, a tehetségek felkarolása és anyagi létbiztonságuk megteremtése, valamint a műtárgy kereskedelem tisztaságának biztosítása mellett.

 

 


Dr. Horváth György több évtizede működik ügyvédként, az Ügyvédi Kamarában több vezető tisztséget betöltött, jelenleg, mint választott tisztségviselő, etikai ügyekkel foglalkozik. Számos gazdasági társaság , köztük tőzsdei társaságok, felügyelő bizottsági tagja, illetőleg felügyelő bizottsági elnök. Tagja volt a Magyar Távirati Iroda tulajdonosi tanácsadó testületének. A Budapesti-Észak Református Egyházmegye jogtanácsosa. Műgyűjtő. A büntetőjog területén elsősorban gazdasági bűncselekményekkel foglalkozik, a polgári jog területén gazdasági ügyek peres és perenkívüli képviselete, versenyjog, szerzői jog, védjegyjog és személyiséghez fűződő jogok védelme tartoznak a szakterületéhez.