Adatvédelem

Az Iroda adatvédelmi és adatkezelési szabályzata rögzíti az általunk alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. A Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott minden szolgáltatás során, minden egyén számára - tekintet nélkül azok nemzetiségére vagy lakóhelyére - jogaik (alapvető szabadságjogaik) biztosítva legyenek, különös tekintettel a magánélethez való jogra  a személyes adataiknak gépi feldolgozása során (adatvédelem).