Árak

Fontosnak tartjuk a gyűjtők, befektetők döntéseinek segítését, az egyes képek értékében történő eligazodást, folyamatos tájékoztatást a műtárgypiac pillanatnyi állapotáról, az értékviszonyok változásáról. Elkötelezetten dolgozunk a magyar festészet elismertetéséért, valamint a magyar és nemzetközi műtárgypiacon egyre nagyobb számban felbukkanó hamisítványok kiszűréséért. Az elmúlt időszakban a hamisítványok száma olyan nagy mértékben nőtt meg, hogy egyes internetes műkereskedelmi portálokon a jelentős művészhez kötött művek között alig találunk eredeti műveket.

A festmények vizsgálatának és annak alapján írásbeli szakvélemény elkészítésének költsége 60 000 forinttól 150 000 forintig terjedhet.  A költségeket befolyásolhatja, ha olyan műszeres vizsgálat igénybevételére is szükség van, mely laboratóriumi körülmények között végezhető el. Ennek esetleges díját Önnel minden esetben egyeztetjük. Gyűjtemények, hagyatékok feldolgozásánál kedvezményeket adunk. Nem végzünk labóratóriumi vizsgálatokat olyan esetben sem, amikor annak költségei meghaladnák az eredmény ismeretében bekövetkező értéknövekedés mértékét. Előzetesen tájékoztatjuk azokban az esetekben, ahol előre, bizonyossággal megállapítható, hogy az alkotó meghatározása nem növeli jelentősen a kép értékét. Minden szakvéleményt igazságügyi szakértőnk hitelesíti. Lehetőség van arra, hogy a drágább írásbeli véleményt megelőzően szóbeli tájékoztatást kérjen, annál is inkább, mert a hamisítványok jelentős része egyértelműen és könnyen kiszűrhető. Ez is a festmény bemutatása alapján történik, de ebben az esetben nem történik sem művészettörténeti kutatás, sem laboratóriumi vizsgálat. Szemrevételezés alapján szakértőnk tájékoztatást nyújt arról, hogy a mű véleménye szerint hamisítvány-e, van-e értelme a további kutatásnak, írásbeli szakvélemény elkészítésének, annak milyen költségvonzata lehet, illetve ismeretlen művész esetében lát-e esélyt arra, hogy az alkotó további kutatás után azonosítható. A szóbeli szakvélemény költsége 10 000 és 20 000 forint közötti összeg. Több kép, gyűjtemény vizsgálata esetén kedvezményt adunk.

Kedvezmények

Szolgáltatásaink áraiból kereskedők részére kedvezményeket biztosítunk. Gyűjtemények, hagyatékok értékelésénél tételszámtól függően egyedi ajánlatot adunk.